Okulistyka

 • Badanie okulistyczne
 • Urdażnianie dróg nosowo-łzowych
 • Korekcja wad powiek takich jak: entropium,ektropium
 • Korekta brzegu powiekowego, rzęsy dodatkowe, nieprawidłowo skierowane, zrosty powiekowe
 • Ekstrakcja gałki ocznej
 • Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne wrzód rogówki – keratectomia z keratotomia + przykrycie rogówki trzecią powieką
 • Leczenie symblepharon (zrosty spojówkowo – rogówkowe)
 • Usuwanie ciał obcych, leczenia ran okolicy oka
 • Repozycja wypadniętego gruczołu trzeciej powieki (tzw „wiśniowe oko”)
 • Wytarcie / zeskrobywanie / grudek chłonnych trzeciej powieki
 • Korekta chrząstki trzeciej powieki /skręt trzeciej powieki
 • Leczenia takich zmian jak skrzydlik, skórzak, martwak – z przykryciem rogówki spojówką lub trzecią powieką